FARGA CATALANA

SERRALLERIA EL MARTINET especialistes en Forja catalana a Andorra la forja catalana en l’època era un establiment metal·lúrgic (o millor, siderúrgic) destinat a la producció de ferro a partir d’algun tipus de mineral amb una proporció aprofitable d’aquest metall. Es va introduir en l’Edat Mitjana (S. XI) i consistia bàsicament en un forn que cremava carbó barrejat amb aire a pressió per tal d’assolir una temperatura molt alta, uns 1000 °C, amb la qual es fonia el mineral i s’aconseguia la separació del ferro (la mena) de les impureses (ganga). La producció de ferro amb el sistema conegut com a «procediment català» va constituir un gran avenç tècnic perquè aconseguia una acceleració de la combustió del carbó i una temperatura molt elevada gràcies a la introducció d’aire a una major pressió que la que s’obtenia tradicionalment amb les manxes de les fargues, mitjançant un dispositiu hidràulic que, gràcies a la barreja d’aire i aigua dins d’un tub, aconseguia separar-los després gràcies a la seva diferent densitat i així comprimir l’aire directament al forn.

SERRALLERIA EL MARTINET especialistes en Forja catalana a Andorra la forja catalana en l'època era un establiment metal·lúrgic (o millor, siderúrgic) destinat a la producció de ferro a partir d'algun tipus de mineral amb una proporció aprofitable d'aquest metall. Es va introduir en l'Edat Mitjana (S. XI) i consistia bàsicament en un forn que cremava carbó barrejat amb aire a pressió per tal d'assolir una temperatura molt alta, uns 1000 °C, amb la qual es fonia el mineral i s'aconseguia la separació del ferro (la mena) de les impureses (ganga). La producció de ferro amb el sistema conegut com a «procediment català» va constituir un gran avenç tècnic perquè aconseguia una acceleració de la combustió del carbó i una temperatura molt elevada gràcies a la introducció d'aire a una major pressió que la que s'obtenia tradicionalment amb les manxes de les fargues, mitjançant un dispositiu hidràulic que, gràcies a la barreja d'aire i aigua dins d'un tub, aconseguia separar-los després gràcies a la seva diferent densitat i així comprimir l'aire directament al forn.


BUSCAR

INFORMACIÓ